Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình …

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu… Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày […]

Sao cứ đôi khi tình yêu đâu dễ đến?

ĐỪNG BAO GIỜ RỜI MẮT KHỎI NGƯỜI MÀ BẠN YÊU THƯƠNG, BỞI BIẾT ĐÂU ĐẤY, CHỈ MỘT PHÚT LƠ LÀ, ÁNH MẮT KIA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÒN GIAO VỚI ÁNH NHÌN NƠI BẠN NỮA! Tình yêu là thứ không phải muốn là được, cầu là thấy, tìm thì sẽ ra. Tình yêu càng không […]

Chuyển lên trên